Het landschap, de tijd, plaats en de herinnering.

Een heel belangrijk gegeven in deze serie werken is het landschap, de tijd, plaats en de herinnering. Nelly van Antwerpen zoekt door middel van verschillende materialen en technieken mogelijkheden -door oude foto's te verknippen en te bewerken -om ze dusdanig een nieuw leven te geven dat ze in een nieuwe context geplaatst worden.

Nelly zegt zelf over haar werk; "ik blijf de natuur schilderen, de verstilling zoeken.
Heel dicht bij mezelf. Ik zou ook niet anders kunnen."

Voor meer informatie en werk zie www.nellyvanantwerpen.exto.nl

Exposities

Portfolio